Vláda schválila národní strategii prevence závislostí do roku 2027

 
Vláda České republiky na jednání v pondělí 13. května schválila mimo jiné novou strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním do roku 2027.
 
 
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na podobný dokument z předchozího období.
 
„Našimi prioritami jsou posílení prevence a zvýšení informovanosti. Chceme také zajistit kvalitní a dostupnou síť adiktologických služeb, efektivní regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními produkty a efektivní řízení, koordinaci a financování,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
 
Nově se strategie zaměří i na léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek, nadužívání internetu a nových technologií a konopí a kanabinoidy. Vláda má v úmyslu například zvýšit dostupnost konopí pro léčebné účely tak, aby indikovaní pacienti nebyli závislí na nelegálních zdrojích, zvýšit informovanost veřejnosti o účincích konopí a kanabinoidů či provést analýzu potřeb, možností a rizik regulace trhu s konopnými produkty. Strategie bude konkrétně rozpracována do tříletých akčních plánů.
 
V Praze 13. 5. 2019
 
Úřad vlády ČR
odbor komunikace