Vláda uložila pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických škol, testování bude povinné i pro zaměstnance ve veřejném sektoru

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje závěry z jednání vlády České republiky ze dne 5. 3. 2021 v podobě, v jaké o ní v tiskové zprávě referuje Úřad vlády. Body se dotýkaly problematiky onemocnění covid-19:

 


Od pondělí 8. března je uložena pracovní povinnost i žákům a studentům lékařských fakult a zdravotnických škol, kteří dovršili 18 let. Krizové opatření, které umožní hejtmanům a pražskému primátorovi využít je pro práci ve zdravotnických zařízeních, schválila vláda na mimořádném jednání v pátek 5. března 2021. Současně kabinet rozhodl rovněž o zahájení povinného plošného testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů.


 

Pracovní povinnost se od pondělí 8. března bude týkat žáků a studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol; všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denního studia na střední zdravotnické škole připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie, s výjimkou posledního i všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program. Výjimku budou mít pouze studenti, kteří prokáží, že už pracují pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s nemocí covid-19.


Číslo částky Sbírky zákonů Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Datum zveřejnění Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
45 122. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
5. 3. 2021 č. 248 z 5. 3. 2021

Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti


Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jehož vydání vláda odsouhlasila, bude od 10. března zahájeno povinné testování zaměstnanců také ve veřejném sektoru. Od středy 17. března nebudou smět být na pracoviště vpuštěni neotestovaní zaměstnanci státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných či založených firem, veřejných vysokých škol, služebních úřadů, bezpečnostních sborů a ozbrojených složek státu. Povinnost se týká zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob. Ti, kteří zaměstnávají méně než 50 osob, mohou o zavedení testování rozhodnout. Povinnost se zatím nebude týkat škol a školských zařízení podle školského zákona a také všech zaměstnanců pracujících na home office.

 

Kabinet řešil také možnosti dalšího rozšíření home office v rámci úsilí o maximální snižování mobility občanů. „Diskutovali jsme o tom se všemi ministry a konstatujeme, že se naše rezorty home office snaží maximálně využít. To znamená, že přítomnost podle jednotlivých ministrů je 15 až 20 procent zaměstnanců na pracovištích. To je samozřejmě důležité. Vláda mě pověřila, abych vyzval všechny zaměstnavatelské svazy, aby udělaly maximum pro to, aby jejich zaměstnanci home office využívali,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

 

Vláda projednala také několik dílčích změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Zásadní změnou je výjimka z povinnosti pravidelného testování pro všechny zaměstnance a další osoby (například klienty v sociálních službách), kteří v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali covid-19 nebo byli kompletně naočkováni. Naopak povinnost projít povinným testem v posledních sedmi dnech před vstupem na pracoviště se bude od úterý 9. března týkat i agenturních pracovníků a dalších osob, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance antigenní samotesty, budou mít ke stejnému datu povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Vláda v souvislosti se zahájením plošného testování ve veřejném sektoru také rozhodla, že ze státních zásob Ministerstva vnitra uvolní milion testů pro potřeby organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.


Název mimořádného opatření číslo jednací datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob

MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinne-testovani-verejni-zamestnavatele-nad-50-osob/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021 

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti, s účinností od 9. 3. 2020

MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-pacienti-s-ucinnosti-od-9-3-2020/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci, s účinností od 9. 3. 2020

MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - samotestování zaměstnanci, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání

MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání

MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání

MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

Mimořádné opatření –  Ministerstvo zdravotnictví - povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 9. 3. 2021

MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN 5. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-poc-ag-do-isin-s-ucinnosti-od-9-3-2021/ ano - unesení vlády č. 249 z 5. 3.  2021

 

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-5--brezna-2021-187115/.

 

V Praze 5. 3. 2021

 

Úřad vlády České republiky

odbor komunikace