Vrchní referent oddělení hygieny práce

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 17. 1. 2017  výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení hygieny práce. Bližší informace viz přiložené oznámení.

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personálního


 

Přílohy