Vrchní referent oddělení hygieny práce

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 11. 4. 2017  výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení hygieny práce (9. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 11. 4. 2017

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy