Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 5. 6. 2018  výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever (10. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 5. 6. 2018


 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky