Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického - pobočka Severozápad

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. 10. 2018  výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení protiepidemického - pobočka Severozápad (10. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

 

V Praze dne 1. 10. 2018

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky