Výroční zpráva o činnosti hygieny výživy a PBU v roce 2017

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje Výroční zprávu o činnosti hygieny výživy a předmětů běžného užívaní za rok 2017.

 

V oblasti hygieny výživy jsme provedli za loňský rok 2.537 kontrol, což je o 430 kontrol více, než bylo původně plánováno dle schváleného kontrolního plánu na rok 2017. Aktivně se hygienici zapojili také do řešení podnětů občanů, i spolupráce s Policií ČR při celostátní kontrolně preventivní akci HAD. Vedle kontrolní činnosti v rámci tzv. státního zdravotního dozoru byla hygiena výživy aktivní také v oblasti preventivního dozoru. Za loňský rok vydal tento odbor 1.272 stanovisek k projektovým dokumentacím potravinářských podniků.

 

Velmi dobře jsme si vedli také také v oblasti předmětů běžného užívání (tzv. PBU). Stanovený počet kontrol 355 byl oddělením PBU překročen o 37 kontrol na výsledných 392 kontrol, které byly v loňském roce provedeny. Uvedeny jsou ve zprávě i celostátní a regionální aktivity a mnoho dalších zajímavých informací. 

 

Její plné znění je k dispozici v PDF formátu jako příloha níže.

 

V Praze dne 7. 5. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel


 

Přílohy