Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje zprávu o činnosti HSHMP v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to za rok 2017. Zpráva je zároveň umístěna na hlavní stránce, přístupná z odkazu: http://www.hygpraha.cz/obsah/informace-pro-verejnost-o-podminkach-hshmp_198_1.html.

 

V Praze dne 9. 2. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel

 

 

 

Přílohy