Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje, že vzhledem k závažné epidemiologické situaci Covid-19, budou měsíční  přehledy výskytu vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění zveřejněny na webových stránkách HSHMP po odeznění  pandemie.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

V Praze 24. 3. 2020

 

MUDr. Martina Marešová

ředitelka protiepidemického odboru