Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci březnu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.


Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.


 

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016 2017*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 27 57 35 50 37 40,8
A04.5 Kampylobakterióza 91 108 91 126 92 105,6
A08 Virové střevní infekce 57 83 396 74 60 129,2
A37 Pertusse  4 24 3 3 0 10,6
A38 Spála 29 40 59 32 24 43,8
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 0 0 0 0,4
A69.2 Lymeská borrelióza 2 3 11 7 2 4,8
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 0 0 1 0 0,2
B01 Plané neštovice 215 423 233 388 238 315
B05 Spalničky 1 4 0 0 1 1
B15 Akutní hepatitida A 10 25 7 1 4 1,2
B16 Akutní hepatitida B 0 1 1 2 0 1,8
B17.1 Akutní hepatitida C 2 2 1 1 0 2,2
B17.2 Akutní hepatitida E 2 5 2 9 2 4,6
B26 Příušnice 22 3 5 41 20 1,4
G00 Bakteriální meningitida 3 2 0 1 2 2

*) předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:


K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.

 

K dg. A08
V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie, v roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.

 

K dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

K dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne: 2. 5. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru