Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci červenci 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

Diagnóza  název onemocnění 2012 2013 2014 2015 2016*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 97 73 113 94 101 91,2
A04.5 Kampylobakterióza 204 158 244 190 178 201
A08 Virové střevní infekce 24 20 39 123 25 43,8
A37 Pertusse  6 11 11 0 0 5,6
A38 Spála 11 8 13 8 8 10
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 1 1 1 0,6
A69.2 Lymeská borrelióza 26 34 17 26 8 29,8
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 10 17 9 6 0 13,2
B01 Plané neštovice 63 65 60 54 34 56,6
B05 Spalničky 0 0 0 0 0 0,2
B15 Akutní hepatitida A 3 10 20 2 0 2,4
B16 Akutní hepatitida B 0 3 3 1 2 1,8
B17.1 Akutní hepatitida C 1 1 1 3 0 1,8
B17.2 Akutní hepatitida E 0 5 1 1 0 1,4
B26 Příušnice 11 13 2 2 16 1
G00 Bakteriální meningitida 0 0 0 0 0 0,6
*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena


Poznámky:


k dg. A02
V roce 2012 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt.


k dg. B15
V roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.


k dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne: 23. 8. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru