Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci červnu 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza  název onemocnění 2012 2013 2014 2015 2016*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 78 50 110 75 129 76
A04.5 Kampylobakterióza 188 183 194 216 210 208,6
A08 Virové střevní infekce 8 33 55 1243 27 48,2
A37 Pertusse  10 4 12 0 1 7
A38 Spála 23 17 37 37 9 28,8
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 23 31 20 17 3 24,2
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 10 10 4 9 2 9,6
B01 Plané neštovice 225 224 206 158 177 195,4
B05 Spalničky 2 0 0 1 0 0,8
B15 Akutní hepatitida A 3 19 22 1 1 1,2
B16 Akutní hepatitida B 1 3 0 5 0 2,6
B17.1 Akutní hepatitida C 3 1 3 1 0 1,8
B17.2 Akutní hepatitida E 3 4 3 3 3 3,2
B26 Příušnice 15 22 7 4 38 1,2
G00 Bakteriální meningitida 3 2 1 0 0 1,2
*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
         

Poznámky:

 

k dg. A02
V roce 2009, 2012, 2014 a 2016 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

k dg. A08
V roce 2010 a 2011 byl hlášen 1 epidemický výskyt, v roce 2015 hlášeny 2 epidemické výskyty – z toho jeden epidemický výskyt vyvolaný noroviry v souvislosti s kontaminovanou pitnou vodou na Praze 6 (1 117 př. v červnu).

 

k dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26 
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 29. 7. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru