Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci červnu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.
 

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016 2017*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 50 110 75 164 77 95,4
A04.5 Kampylobakterióza 183 194 216 230 210 202,2
A08 Virové střevní infekce 33 55 1243 27 36 46,8
A37 Pertusse  4 12 0 13 0 7,8
A38 Spála 17 37 37 11 3 25
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 31 20 17 20 5 22,2
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 10 4 9 12 6 9
B01 Plané neštovice 224 206 158 215 97 205,6
B05 Spalničky 0 0 1 0 0 0,6
B15 Akutní hepatitida A 19 22 1 3 1 2,6
B16 Akutní hepatitida B 3 0 5 1 1 2
B17.1 Akutní hepatitida C 1 3 1 2 0 2
B17.2 Akutní hepatitida E 4 3 3 5 6 3,6
B26 Příušnice 22 7 4 70 7 1,2
G00 Bakteriální meningitida 2 1 0 0 0 1,2

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

 

Poznámky:
 

k dg. A02
V roce 2009, 2012, 2014 a 2016 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

k dg. A08
V roce 2010 a 2011 byl hlášen 1 epidemický výskyt, v roce 2015 hlášeny 2 epidemické výskyty – z toho jeden epidemický výskyt vyvolaný noroviry v souvislosti s kontaminovanou pitnou vodou na Praze 6 (1 117 př. v červnu).

 

k dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 31. 7. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru