Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci dubnu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.

 

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016 2017*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 25 45 38 49 49 37,8
A04.5 Kampylobakterióza 102 92 132 150 115 114
A08 Virové střevní infekce 428 83 117 38 50 148,6
A37 Pertusse  7 22 3 10 1 11
A38 Spála 22 49 54 21 14 41,2
A39 Meningokoková onemocnění 1 1 0 0 0 0,4
A69.2 Lymeská borrelióza 8 13 9 13 0 9,4
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 0 0 2 1 0,4
B01 Plané neštovice 292 539 244 282 218 324,6
B05 Spalničky 0 4 1 2 1 2
B15 Akutní hepatitida A 9 17 2 0 3 1
B16 Akutní hepatitida B 2 0 1 4 1 1,8
B17.1 Akutní hepatitida C 2 1 3 1 0 2
B17.2 Akutní hepatitida E 4 4 4 5 3 4,4
B26 Příušnice 37 0 5 73 18 2,8
G00 Bakteriální meningitida 1 4 2 1 1 2

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        


Poznámky:


K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.
 

K dg. A08
V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie, v roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.
 

K dg. B05
Hlášena 2 zavlečená onemocnění. Import z Thajska a Laosu.
 

K dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

K dg. B26

Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne: 31. 5. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru