Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci květnu 2016

Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci květnu 2016.


Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza  název onemocnění 2012 2013 2014 2015 2016*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 77 56 86 67 75 68,2
A04.5 Kampylobakterióza 187 130 187 159 182 170
A08 Virové střevní infekce 24 49 108 4 194 29 62,8
A37 Pertusse  13 2 15 1 4 6,4
A38 Spála 25 25 49 55 24 38,6
A39 Meningokoková onemocnění 1 1 1 10 1 0,8
A69.2 Lymeská borrelióza 17 15 8 14 9 15,6
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 5 6 6 0 2 4,8
B01 Plané neštovice 271 311 385 209 273 292
B05 Spalničky 1 2 4 1 1 2,2
B15 Akutní hepatitida A 2 10 13 7 1 1,2
B16 Akutní hepatitida B 2 2 2 3 0 2,8
B17.1 Akutní hepatitida C 4 2 2 0 2 1,8
B17.2 Akutní hepatitida E 6 4 4 5 4 4,4
B26 Příušnice 35 20 4 6 78 1,2
G00 Bakteriální meningitida 2 1 0 1 0 1,2

*) předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

 

Poznámky:

 

k dg. A02

V roce 2013 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

k dg. A08

V roce 2013 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt, v roce 2015 hlášeny 2 epidemické výskyty - z toho jeden epidemický výskyt vyvolaný noroviry v souvislosti s kontaminovanou pitnou vodou na Praze 6 (4123 př. květen).

 

k dg. B15

V roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26

Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 1.7.2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru