Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci květnu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016 2017*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 56 86 67 73 58 71,8
A04.5 Kampylobakterióza 130 187 159 219 180 176,4
A08 Virové střevní infekce 49 108 4 194 30 52 63,8
A37 Pertusse  2 15 1 6 1 7,4
A38 Spála 25 49 55 28 13 36,4
A39 Meningokoková onemocnění 1 1 10 1 0 2,8
A69.2 Lymeská borrelióza 15 8 14 18 9 14,4
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 6 6 0 6 3 4,6
B01 Plané neštovice 311 385 209 336 205 302,4
B05 Spalničky 2 4 1 2 0 2
B15 Akutní hepatitida A 10 13 7 1 1 1,2
B16 Akutní hepatitida B 2 2 3 1 0 2
B17.1 Akutní hepatitida C 2 2 0 3 1 2,2
B17.2 Akutní hepatitida E 4 4 5 7 3 5,2
B26 Příušnice 20 4 6 124 16 1,2
G00 Bakteriální meningitida 1 0 1 0 0 0,8

*) předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

 

Poznámky:
 

K dg. A02
V roce 2013 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

K dg. A08
V roce 2013 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt, v roce 2015 hlášeny 2 epidemické výskyty – z toho jeden epidemický výskyt vyvolaný noroviry v souvislosti s kontaminovanou pitnou vodou na Praze 6 (4 194 př. květen).

 

K dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

K dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 17. 7. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru