Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci lednu 2018

Porovnání se stejným obdobím r. 2014 až 2017.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků


 

Diagnóza

název onemocnění

2014

2015

2016

2017

2018*)

5letý průměr

A02

Salmonelóza (vč. nosičství)

33

44

34

37

45

38,6

A04.5

Kampylobakterióza

109

104

130

104

168

123

A08

Virové střevní infekce

79

161

276

41

122

135,8

A37

Pertusse

22

7

4

5

6

8,8

A38

Spála

44

53

31

20

29

35,4

A39

Meningokoková onemocnění

1

0

3

0

0

0,8

A69.2

Lymeská borrelióza

15

14

10

14

10

12,6

A84.1

Středoevropská klíšť. encefalitida

0

0

0

1

0

0,2

B01

Plané neštovice

251

169

351

253

302

265,2

B05

Spalničky

0

1

0

0

11

2,4

B15

Akutní hepatitida A

24

12

1

0

4

8,2

B16

Akutní hepatitida B

1

1

5

3

1

2,2

B17.1

Akutní hepatitida C

2

1

3

4

3

2,6

B17.2

Akutní hepatitida E

4

11

6

4

6

6,2

B26

Příušnice

1

4

21

13

1

8

G00

Bakteriální meningitida

0

0

0

0

1

0,2

 

 

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:


K dg. B05
 V roce 2018 byla hlášena 1 epidemie.

 

K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.

 

K dg. A08
Vroce 2015 – 1 epidemie, v roce 2016 – 2 epidemie a v roce 2018 3 epidemie.

 

K dg. B15
Od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se veřejnosti omlouvá za opožděné hlášení, které bylo způsobeno komplikacemi se zavedením nového registru infekčních onemocnění, ve kterém jsou tato dostupná data k dispozici. Tyto občasné výpadky i problémy s plnohodnotným spuštěním nového registru byly po celém území Česka. Za tyto komplikace, které nebyly způsobeny na straně HSHMP se i přesto omlouváme.

 

Aktuálně budou v nejbližších dnech zveřejněna data také za měsíce únor až květen 2018. Následně je na HSHMP schválen níže uvedený harmonogram pro další hlášení do konce roku 2018:

 

data za červen 2018 – do 31. 7. 2018
data za červenec 2018 – do 15. 8. 2018
data za srpen 2018 – do 15. 9. 2018
data za září 2018 – do 15. 10. 2018
data za říjen 2018 – do 15. 11. 2018
data za listopad 2018 – do 15. 12. 2018
data za prosinec 2018 – do 15. 1. 2019

 

V Praze dne 23. 7. 2018


MUDr. Zdeňka Jágrová
v z. MUDr. Martina Marešová

ředitelka protiepidemického odboru