Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci listopadu 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.


Diagnóza  název onemocnění                   2012   2013   2014   2015   2016*)   5letý průměr
A02       Salmonelóza (vč. nosičství)            38       81       50       88       63          65,4
A04.5    Kampylobakterióza                         161     186     127     195     180        161,2
A08       Virové střevní infekce                      16      109      22      88       144        55,6
A37       Pertusse                                          1         20       10       4         1           7,8
A38       Spála                                               49       45       37       33       20         40,6
A39       Meningokoková onemocnění           0        1         0         0         0            0,2
A69.2    Lymeská borrelióza                          6        7         6         6         3            5,8
A84.1    Středoevropská klíšť. encefalitida    1        0         0         0         1            0,4
B01      Plané neštovice                                 90     180      91       228     154       135,8
B05      Spalničky                                           0        0         0         0         0           0
B15      Akutní hepatitida A                            9        24       8         3         2           2
B16      Akutní hepatitida B                            3        1         1         1         0           1,8
B17.1   Akutní hepatitida C                            0        3         0         0         2          1,4
B17.2   Akutní hepatitida E                            2        5         5         4         3           3,6
B26      Příušnice                                           5        5         2         44       7           0,8
G00      Bakteriální meningitida                     0        0         1           0        1           0,4

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:
K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.


K dg. A08
V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie, v roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.
 

Kdg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

Kdg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne: 23. 12. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru