Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci listopadu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.

 

 

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016 2017*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 81 50 88 64 31 62,8
A04.5 Kampylobakterióza 186 127 195 175 108 158,2
A08 Virové střevní infekce 109 22 88 183 6 81,6
A37 Pertusse  20 10 4 7 0 8,2
A38 Spála 45 37 33 23 6 28,8
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 0 0 0 0,2
A69.2 Lymeská borrelióza 7 6 6 4 1 4,8
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 0 0 0 0 0
B01 Plané neštovice 180 91 228 184 38 144,2
B05 Spalničky 0 0 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 24 8 3 2 2 7,8
B16 Akutní hepatitida B 1 1 1 0 0 0,6
B17.1 Akutní hepatitida C 3 0 0 3 0 1,2
B17.2 Akutní hepatitida E 5 5 4 3 1 3,6
B26 Příušnice 5 2 44 11 0 12,4
G00 Bakteriální meningitida 0 1 0 3 0 0,8

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena


        
Poznámky:


K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.


K dg. A08
V  roce 2015 byla hlášena  - 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.


k dg. B15
Od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

 

V Praze dne 13. 12. 2017

 


RNDr. Jaroslava Zelenková
Odborný rada protiepidemického oddělení