Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci listopadu 2019

Porovnání se stejným obdobím r. 2015 až 2018.

Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

 

 Zdroj: registr ISIN

                    

            

            Poznámky:

 

 K dg. A08

 V  roce 2015 byla hlášena  - 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.

*K průměru použity za roky 2015, 2016 roky 2013, 2014.

 

 

           MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele