Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci prosinci 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza      název onemocnění                         2012    2013     2014     2015     2016*)     5letý průměr
A02               Salmonelóza (vč. nosičství)              38        40          49         57         27           44,6
A04.5            Kampylobakterióza                           102      107        87         153        96          110,6
A08               Virové střevní infekce                       40        13          47          58         141         33,4
A37               Pertusse                                            5          1           110        7           1             24,6
A38               Spála                                                48         59          29         79          31           52
A39               Meningokoková onemocnění            1           1           0            0           0             0,4
A69.2            Lymeská borrelióza                           7           4           2            4           4             4
A84.1            Středoevropská klíšť. encefalitida     0           0           0            1           0             0,2
B01               Plané neštovice                                123       289       180        363       174         205,2
B05               Spalničky                                           0           0           0            0           0            0,2
B15               Akutní hepatitida A                            8          15          16          1            1           1
B16               Akutní hepatitida B                            3           2            0            2           0            2,4
B17.1            Akutní hepatitida C                            2          2             2            0           1            1,4
B17.2            Akutní hepatitida E                            7           3            5            4           2            4,2
B26               Příušnice                                           12         3            0            31          4           0,2
G00               Bakteriální meningitida                      2          2             1            0           0           1,2

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

 

Poznámky:

K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.
 

K dg. A08
 V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie, v roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.
 

K dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

K dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 27. 1. 2017    

 

MUDr. Zdeňka Jágrová     
ředitelka protiepidemického odboru