Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci prosinci 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

        
Poznámky:
K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.
 

K dg. A08
V  roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.
 

K dg. B15
Od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.
 

K dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.
   
 

V Praze dne 25. 1. 2018

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru