Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci prosinci 2019

Počet případů v absolutních číslech dle data vykázání.

Zdroj: ISIN, EPIDAT

 


 Poznámky:

 K dg. A08

 V roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.

 (pro výpočet 5letého průměru, za období epidemií použita data z let 2013 a 2014, kde nebyl hlášen

 epidemický výskyt onemocnění).

 

  V Praze dne: 13. 1. 2020

 

 

 MUDr. Zdeňka Jágrová

 pověřená zastupováním ředitele