Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci říjen 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.


Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

Diagnóza  název onemocnění 2012 2013 2014 2015 2016*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 74 76 93 115 90 94,6
A04.5 Kampylobakterióza 170 174 198 180 224 176,2
A08 Virové střevní infekce 8 33 28 83 25 46,4
A37 Pertusse  7 13 10 3 1 7,4
A38 Spála 34 23 25 31 5 29
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 1 0 0 0,2
A69.2 Lymeská borrelióza 14 20 12 18 5 15
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 5 8 4 4 0 5,4
B01 Plané neštovice 70 134 82 76 58 83
B05 Spalničky 0 0 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 19 24 14 5 4 2,4
B16 Akutní hepatitida B 3 2 1 2 0 2,8
B17.1 Akutní hepatitida C 1 1 0 6 1 1,8
B17.2 Akutní hepatitida E 3 1 2 1 3 1,4
B26 Příušnice 4 6 0 14 11 2
G00 Bakteriální meningitida 1 2 2 1 0 1,2
*) předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:

K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.

K dg. A08
V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie a v roce 2015 – 1 epidemie.

k dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.
 
k dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.
 
V Praze dne: 22. 11. 2016
        
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru