Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci říjnu 2017

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza  název onemocnění 2013 2014 2015 2016   5letý průměr
 
2017*)
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 76 93 115 97 86 93,4
A04.5 Kampylobakterióza 174 198 180 218 129 179
A08 Virové střevní infekce 33 28 83 32 21 39,4
A37 Pertusse  13 10 3 12 0 7,6
A38 Spála 23 25 31 8 3 18
A39 Meningokoková onemocnění 0 1 0 0 0 0,2
A69.2 Lymeská borrelióza 20 12 18 8 2 12
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 8 4 4 2 3 4,2
B01 Plané neštovice 134 82 76 70 0 72,4
B05 Spalničky 0 0 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 24 14 5 4 4 10,2
B16 Akutní hepatitida B 2 1 2 0 1 1,2
B17.1 Akutní hepatitida C 1 0 6 1 0 1,6
B17.2 Akutní hepatitida E 1 2 1 4 2 2

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena

        
Poznámky:
 

k dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.
 

k dg. A08
V roce 2015 byla hlášena 1 epidemie.
 

k dg. B15
Od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 13. 11. 2017        

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru