Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci říjnu 2019

(porovnání se stejným obdobím r. 2015 až 2018)

 

Zdroj: registr ISIN

                    

Poznámky:

 

 K dg. A08: v roce 2015 byla hlášena 1 epidemie.

 

 V Praze dne 11.11. 2019

 

 MUDr. Zdeňka Jágrová

 pověřená zastupováním ředitele