Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci srpnu 2016

Porovnání se stejným obdobím r. 2012 až 2015.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.
 

Diagnóza  název onemocnění 2012 2013 2014 2015 2016*) 5letý průměr
A02 Salmonelóza (vč. nosičství) 102 88 116 144 120 110
A04.5 Kampylobakterióza 189 178 188 214 200 195,6
A08 Virové střevní infekce 23 30 40 60 13 34,2
A37 Pertusse  5 8 11 3 0 6
A38 Spála 4 1 7 4 4 3,8
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 1 0 0 0,4
A69.2 Lymeská borrelióza 16 27 16 22 15 25,4
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 3 7 5 1 3 7,2
B01 Plané neštovice 10 10 11 16 8 11,2
B05 Spalničky 0 0 0 0 0 0,2
B15 Akutní hepatitida A 18 14 46 2 1 3,8
B16 Akutní hepatitida B 4 2 1 2 1 3
B17.1 Akutní hepatitida C 1 0 0 0 0 0,2
B17.2 Akutní hepatitida E 2 2 3 4 0 2,2
B26 Příušnice 7 11 1 1 9 2,2
G00 Bakteriální meningitida 1 0 0 2 0 0,6
*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
         

Poznámky:


k dg. A02
V roce 2012 a 2014 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

k dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

k dg. B26 
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne: 26. 9. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru