Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci srpnu 2019

Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci srpnu 2019

 

Porovnání se stejným obdobím r. 2015 až 2018.


Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

 

               

              

Zdroj: Epidat, 2015 – 2018 dle týdnů vykázání

registr ISIN 2019 od 1. do 31. dne vykázání

 

Poznámky:

 

Dg A02

V roce  2016 byl vykazován 1 epidemický výskyt.

Dg A04.5

V roce 2016 vykazován 1 epidemický výskyt.

Dg. A08

V roce 2015 byly vykazovány 2 epidemické výskyty, v roce 2016 a 2017 1 epidemický výskyt.

 

V Praze dne: 17.9.2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele