Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci únoru 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) se veřejnosti omlouvá ze opožděné hlášení, které bylo způsobeno nedostupností příslušného registru, kde mají být dostupná data k dispozici. Tento výpadek byl po celém území Česka. Protiepidemický odbor HSHMP

 

Porovnání se stejným obdobím r. 2013 až 2016.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

 

Diagnóza  název onemocnění                        2013      2014     2015     2016    2017*)     5letý
                                                                                                                                              průměr  

A02            Salmonelóza (vč. nosičství)            21          20         45         39        37            31,6
A04.5         Kampylobakterióza                         78          79         83         107      92            80,8
A08            Virové střevní infekce                     50          67         152       129      115          124,8
A37            Pertusse                                         6            15         2           6          4              8
A38            Spála                                              31          33         41         29        11            41
A39            Meningokoková onemocnění         0            0           2           0           0             0,4
A69.2         Lymeská borrelióza                        4            3           8           5           2             5
A84.1         Středoevropská klíšť. encefalitida  0            0           0           0           0             0
B01            Plané neštovice                              202        398       211       444       200         290,2
B05            Spalničky                                        1            3           0           0           0             1
B15            Akutní hepatitida A                         8            19         18         2           1             0,6
B16            Akutní hepatitida B                         4            1            1          0           1             1,8
B17.1         Akutní hepatitida C                         3            2            0          4           2             2  
B17.2         Akutní hepatitida E                         3            0            4          3           1             2,8
B26           Příušnice                                         29          1            1          19         14           2,6
G00           Bakteriální meningitida                   2            1            0           1           0            1

 

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:
 

K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.

 

K dg. A08
V roce 2011 byly hlášeny 2 epidemie, v roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.

 

K dg. B15
V  roce 2008 a 2009 probíhala v Praze epidemie; od roku 2012 hlášený zvýšený výskyt onemocnění bez vzájemné souvislosti, většinou v rodinách s vyšším hygienickým standardem, jen malá část onemocnění zavlečena ze zahraničí, časté rodinné výskyty, zdroj ani vehikulum se nepodařilo objasnit.

 

K dg. B26
Od roku 2011 zvýšený výskyt onemocnění v souvislosti s probíhající celostátní epidemií.

 

V Praze dne 12. 4. 2017   

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru