Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci únoru 2018

Porovnání se stejným obdobím r. 2014 až 2017.
Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků

 

 

Diagnóza

název onemocnění

2014

2015

2016

2017

2018*)

5letý průměr

A02

Salmonelóza (vč. nosičství)

20

45

39

48

27

35,8

A04.5

Kampylobakterióza

79

83

107

103

100

94,4

A08

Virové střevní infekce

67

152

129

126

66

108

A37

Pertusse

15

2

6

7

2

6,4

A38

Spála

33

41

29

12

11

25,2

A39

Meningokoková onemocnění

0

2

0

1

0

0,6

A69.2

Lymeská borrelióza

3

8

5

3

1

4

A84.1

Středoevropská klíšť. encefalitida

0

0

0

0

0

0

B01

Plané neštovice

398

211

444

261

194

301,6

B05

Spalničky

3

0

0

0

17

4

B15

Akutní hepatitida A

19

18

2

2

2

8,6

B16

Akutní hepatitida B

1

1

0

1

1

0,8

B17.1

Akutní hepatitida C

2

0

4

2

4

2,4

B17.2

Akutní hepatitida E

0

4

3

3

8

3,6

B26

Příušnice

1

1

19

16

2

7,8

G00

Bakteriální meningitida

1

0

1

0

0

0,4

 

*)předběžná data, další onemocnění mohou být ještě dohlášena
        
Poznámky:


K dg B05
V roce 2018 byl hlášen 1 epidemický výskyt.

 

K dg. A02
V roce 2014 byla hlášena 1 epidemie.

 

K dg. A08
V roce 2015 – 1 epidemie a v roce 2016 - 2 epidemie.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se veřejnosti omlouvá za opožděné hlášení, které bylo způsobeno komplikacemi se zavedením nového registru infekčních onemocnění, ve kterém jsou tato dostupná data k dispozici. Tyto občasné výpadky i problémy s plnohodnotným spuštěním nového registru byly po celém území Česka. Za tyto komplikace, které nebyly způsobeny na straně HSHMP se i přesto omlouváme.

 

Následně je na HSHMP schválen níže uvedený harmonogram pro další hlášení do konce roku 2018:


data za červen 2018 – do 31. 7. 2018
data za červenec 2018 – do 15. 8. 2018
data za srpen 2018 – do 15. 9. 2018
data za září 2018 – do 15. 10. 2018
data za říjen 2018 – do 15. 11. 2018
data za listopad 2018 – do 15. 12. 2018
data za prosinec 2018 – do 15. 1. 2019

 

V Praze dne 23. 7.2018

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
v z. MUDr. Martina Marešová

ředitelka protiepidemického odboru