Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci září 2019

Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci září 2019

Porovnání se stejným obdobím r. 2015 až 2018.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Epidat, registr ISIN

                    

  Poznámky: 

  K dg. A08

  V roce 2015 byla hlášena 1 epidemie.

  *k průměru použita data z roku 2014

 

  V Praze dne 15.10.2019

 

   MUDr. Zdeňka Jágrová

   pověřená zastupováním ředitele