Výzva k podání nabídky na VZMR: Montáž elektrických zařízení v sídle HSHMP

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje výzvu k podání nabídky pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na "Montáž elektrických zařízení v sídle HSHMP". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě, další podrobnosti k VZ jsou potom obsaženy v přílohách.

 

Prohlídka místa plnění se bude konat 13. 7. 2018. Sraz zájemců o prohlídku bude v 9:00 před vstupem na podatelnu.

 

V případě dotazů nebo zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte radu pro zadávání veřejných zakázek pana Ing. Jana Novotného na emailu jan.novotny@hygpraha.cz nebo na telefonu 296 336 774 / 733 673 905.

 

Lhůta pro podání nabídek je 20. 7. 2018 do 12:30 hodin.

 

V Praze dne 4. 7. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel