Výzva k podání nabídky na VZMR: Nákup originálních tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů HSHMP

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup originálních tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů HSHMP". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/17V/00035646

 

Evidenční číslo zakázky je T004/17V/00035646.

 

Lhůta pro podání nabídek je 28. 11. 2017 do 9:00 hodin.

 

V Praze dne 16. 11. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel