Výzva k podání nabídky na VZMR: Nákup osobního automobilu střední třídy

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "HSHMP – nákup osobního automobilu". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00006629

 

Evidenční číslo zakázky je T004/18V/00006629.

 

Lhůta pro podání nabídek je 27. 4. 2018 do 9:00 hodin.

 

V Praze dne 13. 4. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel