Výzva k podání nabídky na VZMR: Projektová dokumentace pro stavební úpravy pobočky Jih HSHMP

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje výzvu k podání nabídky pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na "Projektová dokumentace pro stavební úpravy pobočky Jih HSHMP". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě, další podrobnosti k VZ jsou potom obsaženy v přílohách.

 

Prohlídka místa plnění se bude konat 2. 10. 2019. Sraz zájemců o prohlídku bude v 14:00 před vstupem na podatelnu.

 

V případě dotazů nebo zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte vedoucího provozně organizačního oddělení pana Marka Vitouše, DiS. na emailu marek.vitous@hygpraha.cz nebo na telefonu 296 336 741 / 733 673 904.

 

Lhůta pro podání nabídek je 11. 10. 2019 do 12:30 hodin.

 

V Praze dne 27. 9. 2019

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele

 

Přílohy:

Výzva – projekt Jih

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – studie

Cenová nabídka


 

Přílohy