Výzva k podání nabídky na VZMR: Servis a údržba telefonních ústředen HSHMP 02/2017 - 12/2018

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Servis a údržba telefonních ústředen HSHMP 02/2017 - 12/2018". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

 

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/17V/00000721

 

Evidenční číslo zakázky je T004/17V/00000721.

 

Lhůta pro podání nabídek je 19. 1. 2017 do 10:00 hodin.

 

V Praze dne 10. 1. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel