Výzva k podání nabídky na VZMR: Zajištění bezpečnostních služeb – vrátnice v sídle HSHMP

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění bezpečnostních služeb – vrátnice v sídle HSHMP". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/19V/00001343

 

 

Evidenční číslo zakázky je T004/19V/00001343.

 

 

Lhůta pro podání nabídek je 26. 4. 2019 do 10:00 hodin.

 

 

V Praze dne 11. 4. 2019

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele