Výzva k podání nabídky na VZMR: Zajištění taxislužby pro zaměstnance HSHMP

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje výzvu k podání nabídky pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zajištění taxislužby pro zaměstnance HSHMP". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě, další podrobnosti k VZ jsou potom obsaženy v přílohách. V případě dotazů kontaktujte vedoucího OPO pana Marka Vitouše, DiS. na emailu marek.vitous@hygpraha.cz nebo na telefonu 296 336 741 / 733 673 904.

 

Lhůta pro podání nabídek je 21. 2. 2020 do 11:00 hodin.

 

V Praze dne 11. 2. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka