Výzva k podání nabídky na VZMR na mobilní telekomunikační služby pro potřeby HSHMP 06/2020 - 05/2022

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na mobilní telekomunikační služby pro potřeby HSHMP 06/2020 - 05/2022". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/20V/00005060

 

 

Evidenční číslo zakázky je T004/20V/00005060.

 

 

Lhůta pro podání nabídek je 18. 5. 2020 do 10:00 hodin.

 

 

V Praze dne 4. 5. 2020

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka