Vznik virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy HSHMP informuje o spuštění webové stránky tvhasici.cz, která slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci, v současnosti zaměřeného na problematiku covid-19. Stránky provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky-Institut ochrany obyvatelstva. Detaily v tiskové zprávě IOO-HZCČR:

 


Hasičský záchranný sbor České republiky spustil webové stránky tvhasici.cz, které slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci. S ohledem na současné dění je pozornost věnována aktuálně probíhající epidemii nemoci covid-19. Cílem je podpořit občany v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahem jsou textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny. Najdete zde strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně vysvětleno, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování. Postupně jsou přidávána další aktuální témata.
 

 

„Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby HZS ČR do psychologické podpory obecné populace,“ sděluje Martina Wolf Čapková, vedoucí psycholožka HZS ČR. „Přestože projekt tvhasici.cz je v tuto chvíli zacílen na to nejaktuálnější téma – řešení epidemie nemoci covid-19, budou postupně doplňovány další informace, aby bylo pokryto široké spektrum bezpečnostních hrozeb a životních situací, a to vše za účelem naplnění našeho dlouhodobého úsilí, kterým je zvyšování připravenosti a posilování odolnosti občanů,“ doplňuje František Paulus, ředitel Institutu ochrany obyvatelstva.

 

Zasazení virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR do celkové vize ochrany obyvatelstva uvádí náměstek generálního ředitele HZS ČR, Daniel Miklós: „Současná situace ukazuje, že řešení krize není pouze o poskytnutí bezprostřední pomoci formou zásahu, ale zejména o práci s člověkem, s jeho potřebami. Tento široký přístup k člověku považujeme za budoucnost ochrany obyvatelstva.“

 

Na přípravě stránek se podílí psychologická služba HZS ČR, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lékaři Letecké záchranné služby (Armády ČR) a z očkovacího centra. Audiovizuální podobu zpracovává oddělení dokumentace HZS ČR.

 

 

V Praze 5. 3. 2021

 

Mgr. Jana Veselá
MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
Institut ochrany obyvatelstva

 


Doplňující informace:

 

Institut ochrany obyvatelstva (IOO) je účelovým zařízením Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV- GŘ HZS ČR). Zajišťuje činnosti výjezdové a specializační, realizuje výzkum a vzdělávání. Institut poskytuje přímou i nepřímou podporu agendám vykonávaným v rámci HZS ČR se zaměřením na výkon státní správy v oblastech ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému (IZS), požární ochrany, civilního nouzového plánování a krizového řízení. IOO také naplňuje všechna kritéria definice výzkumné organizace dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a dále kritéria uvedená ve Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

 

 (TV hasičiInstitut ochrany obyvatelstva spustil oficiální webovou stránku http://tvhasici.cz/),  kterou spravuje Hasičský záchranný sbor České republiky a slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci. S ohledem na současné dění je pozornost věnována aktuálně probíhající epidemii nemoci covid-19. Cílem je podpořit občany v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahem jsou textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny.