Za porušování protikuřáckého zákona hygienici v Praze v roce 2019 udělili pokuty za 363 tisíc korun

Velmi intenzivně se v roce 2019 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") věnovala kontrolám dodržování ustanovení tzv. protikuřáckého zákona. Zaměřila se nejen na provádění státního zdravotního dozoru v podnicích poskytujících stravovací služby, ale také v celé řadě škol a školských zařízení. Celkem pražští hygienici loni provedli 869 takových kontrol. Za zjištěné nedostatky uložili pokuty ve výši 363 tisíc korun.

 

Hříšníci objeveni i na střední škole

 

V průběhu státního zdravotního dozoru v 297 školách a školských zařízeních se pražští hygienici s významným porušováním zákona nesetkali. V jednom z kontrolovaných případů se však výjimka přece jen objevila: dvě fyzické osoby zákaz kouření porušily na jedné z kontrolovaných středních škol, za což byla každé z nich udělena sankce ve výši 300 Kč. Dva hříšníky tak porušení zákona vyšlo na 600,- Kč. Paradoxně se nejednalo o studenty, ale o zaměstnance školy, kteří tak v tomto ohledu studentům jako vzor rozhodně sloužit nemohou. Sankci neunikla ani samotná škola. Té hygienici za porušení povinnosti vyzvat osobu, která nedodržovala zákaz kouření na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, vyměřili tisícikorunovou pokutu.

 

Ve stravovacích zařízeních se hřeší více

 

V podnicích poskytujících stravovací služby provedli pražští hygienici loni kontroly v 572 zařízeních. 37 kontrol proběhlo na základě předchozích obdržených podnětů. Za zjištěné závady hygienici uložili 43 sankcí v celkové výši 213 000,-Kč. Ve 22 případech sankční řízení za porušení tohoto zákona zatím probíhá, celková předpokládaná výše pokut bude v těchto případech kolem 150 000,- Kč.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek: nejlepší je nekouřit a chránit tak své zdraví!

 

osvětový leták Státního zdravotního ústavu

"Při rozhodování zda kouřit, nebo nekouřit používejte svůj vlastní rozum..."

(pdf; 780 kB)


Protikuřácký zákon platí již více než dva a půl roku

 

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin, ve školách a školských zařízeních a na dalších veřejných místech jako jsou vnitřní prostory obchodních center, zastávky MHD nebo dětská hřiště platí v ČR od 31. května 2017, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (lidově nazývaný jako tzv. protikuřácký zákon), který nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon se tedy vztahuje nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů a organizaci protidrogové politiky.

 

Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až 5000 korun. Pokutu 10.000 korun může dostat majitel restaurace či jiného podobného zařízení za neoznačení provozovny symbolem upozorňujícím na zákaz kouření. Pokutu až 50.000 korun může dostat provozovatel pokud nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo, aby tento prostor opustila. Až 300.000 korun pak může zaplatit majitel, který nevykáže podnapilého mladšího 18 let.

 

Hygienici v tom nejsou sami


V dodržování povinností plynoucích ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nejsou hygienici osamoceni. Působnost jednotlivých správních orgánů je řešena v ustanovení § 30 zákona č. 65/2017 Sb. Povinnosti zde tak nemají pouze orgány ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice, ale kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem má například Policie ČR, obecní policie, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce,  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, obce s rozšířenou působností nebo živnostenské úřady. Povinnosti hygieniků jsou stanoveny v odstavci třetím výše citovaného paragrafu

 

FOTO: grafická značka – kouření zakázáno

 

Zdroj: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

V Praze 10. 1. 2020

 

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph. D.

ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví