Za poslední týden se v Praze nový případ spalniček neobjevil

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP“) informuje veřejnost, že za uplynulý týden nebyl v Praze zaznamenán žádný výskyt nového, laboratorně potvrzeného případu onemocnění spalničkami. Počet hlášených případů od začátku roku 2018 tak odpovídá údajům zveřejněným na internetových stránkách HSHMP dne 25. 5. 2018 (viz link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/spalnicky-v-praze--od-zacatku-roku-83-nemocnych-3657_3657_161_1.html ). Jde o první týden, kdy se od začátku zvýšeného výskytu spalniček v Praze neobjevil žádný nový, laboratorně potvrzený případ.
 
„Určitě se pozitivně projevují nastavená protiepidemická opatření, které jsme de facto od února letošního roku aktivně a postupně přijímali,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.
 
Podrobněji o přijímaných opatřeních a souhrnu prováděných kroků HSHMP informovala v tiskových zprávách pro média a také na svých internetových stránkách:
 
 
 
 
V Praze 1. 6. 2018

 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel