Zájem o Den zdraví na pražské přírodovědě byl i letos veliký

Stovka zájemců si v pátek 24. listopadu našla cestu do prvního patra budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově, aby se dozvěděla více o svém zdraví, zásadách zdravého životního stylu a prevenci některých, převážně civilizačních onemocnění. Pod záštitou Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) a výzkumného týmu GeoQol Přírodovědecké fakulty zde totiž probíhal již čtvrtý ročník preventivně-zdravotní akce Geografie pro život – Den zdraví. Návštěvníci využili všech nabízených aktivit, které pražští hygienici připravili i ve spolupráci s odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze a neziskové organizace Vím, co jím.

 

Detailnější představu o průběhu celé akce dokreslují následující fotografie s popisem dění:

 

Fotografie 1: měření tělesných parametrů

 


Foto: HSHMP

 

Velký zájem měli návštěvníci této akce již tradičně o získání zajímavých informací o sobě. Dozvěděli se tak informace o svých tělesných parametrech a to díky měření na speciálním přístroji OMRON BF 511. Získali tak detailní informace o skladbě svého těla, procentuálním množství tělesného a viscerálního tuku a hodnotě svého indexu tělesné hmotnosti (BMI). Zjištěné hodnoty se zájemcům o své zdraví zaznamenaly do speciálně připraveného zdravotního osvědčení, které s sebou následně mohli odnést.

 

Fotografie 2: měření krevního tlaku
Foto: HSHMP
 

Nedílnou součástí každého Dne zdraví, které HSHMP pořádá, je měření hodnot krevního tlaku – i letos byl mezi lidmi o toto měření tradičně velký zájem.

 

Fotografie 3: stanoviště zaměřené na správnou hygienu rukou s názvem „Umíš se mýt?“

 


Foto: HSHMP
 

Zajímavou novinku letošní ročníku představovala edukace široké veřejnosti zaměřená na správnou hygienu rukou. Účastníci si následně správné mytí rukou názorně vyzkoušeli a podrobili se kontrole pečlivého oka přítomného hygienika s pomocí UV lampy. Tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné a kontrolní činnosti.

 

Fotografie 4: výživové poradenství a ochutnávka zdravých pokrmů

 


Foto: HSHMP
 

Přítomní návštěvníci se zajímali rovněž o výživové poradenství s doporučeními, jak správně vybírat zdravé potraviny a praktickými ukázkami obsahu cukru, soli a tuku v potravinách.

 

Fotografie 5: prevence kouření

 


Foto: HSHMP
 

Toto stanoviště se zaměřovalo na prevenci kouření. Kuřákům bylo nabízeno měření CO ve vydechovaném vzduchu. Současně kuřáci měli možnost si svoji závislost na nikotinu ověřit pomocí Fägerströva testu. Zájemci si navíc mohli prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví.

 

Fotografie 6: prevence onkologických onemocnění

 


Foto: HSHMP

 

Na dalších vystavených modelech zdravotníci účastníkům akce vysvětlovali způsoby a důležitost samovyšetření prsu a varlat. Jedná se o cílenou prevenci jedněch z nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění.

 

Fotografie 7: závěrečné hodnocení s lékařkou

 


Foto: HSHMP

 

Přítomné lékařky HSHMP lidem následně poskytly odborné konzultace s výkladem naměřených hodnot a návrhem na úpravu životního stylu s cílem zvýšení péče o sebe samého, zlepšení stravovacích návyků, předcházení vzniku civilizačních chorob a zbavení se přebytečných kilogramů.

 

Účastníci akce měli také (již tradičně) možnost vyjádřit spokojenost s nabízenými aktivitami, které odborní zaměstnanci HSHMP a další kolegové poskytovali a to pomocí grafického vyjádření (smajlíků). Výstup z této ankety prezentuje níže uvedený graf 1.

 

Graf 1: Hodnocení spokojenosti účastníků na PřF UK

 

 

Informace o dalších podobných preventivních akcích pražských hygieniků lze sledovat průběžně přes webové stránky HSHMP www.hygpraha.cz . Zde je možné se v sekci „Podpora zdraví a zdravotní politika“ dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době na území hlavního města Prahy konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu populace v geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/.

 

Velké poděkování patří vedle našich zaměstnanců také kolegům ze Státního zdravotního ústavu v Praze a také členům týmu Geoqol PřF UK a studentům navazujícího studijního oboru Sociální epidemiologie.

 

Den zdraví byl rovněž zaměřen k šíření povědomí o možnosti studia nového magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie, který jak říká garantka tohoto programu profesorka RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., je určen všem zájemcům s minimálně bakalářským titulem, kterým není lhostejné zdraví a mají zájem přispět svými znalostmi a dovednostmi ke snižování rozdílů ve zdraví.

 

Dalším dílčím cílem byla také snaha o zvýšení zdravotní gramotnosti a zvýšení zájmu o vlastní zdraví. Toto je snaha pražských hygieniků i dalších odborníků po celé čtyři roky trvání vzájemné spolupráce. Pevně doufáme, že i pátý ročník se dočká velkého zájmu.

 

Za rok se těšíme na setkání s Vámi!

 

V Praze dne 28. listopadu 2017

 

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel