Zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák stále platí

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost, že i nadále platí vydaný zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák. "Zákaz koukání jsme vydali 13. 7. 2018 a vzhledem k tomu, že nové výsledky laboratorních analýz odebraných vzorků ze dne 23. 7. 2018 nepotvrdily zlepšení kvality koupací vody na tomto koupališti, zákaz koupání platí i nadále," informuje ředitel HSHMP Jan Jarolímek. V případě koupaliště Motol a Džbán došlo oproti minulému hodnocení ke snížení kvality koupací vody, a to na hodnotu 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody) vlivem snížené průhlednosti. V případě přírodního koupaliště Hostivař byly výsledky hodnoceny ukazatelem 3 (zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince).


Z hlediska zhoršené kvality vody tak HSHMP upozorňuje veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen.


Biotop Radotín a Lhotka odpovídají svou kvalitou vody ukazateli 1 (voda vhodná ke koupání). Na koupališti Divoká Šárka přetrvává hodnocení ze dne 11. 7. 2018 a to ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání).

 

"Stále platí to, co opakujeme pravidelně, to jest doporučení se po každém koupání v přírodním koupališti důkladně osprchovat pitnou vodou," dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.

 

V Praze dne 27. 7. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel