Zapojení NNV 2017 do konečného rozpočtu 2018

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje informace o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen "NNV") roku 2017 do konečného rozpočtu HSHMP roku 2018. Schválený rozpočet HSHMP na rok 2018 ve výši 169 330 393 Kč byl tak navýšen o částku NNV v celkové výši 23 592 568,69 Kč a konečný rozpočet organizace na rok 2018 je tak 192 922 961,69 Kč

 

NNV, což jsou de facto uspořené prostředky z rozpočtu roku 2017, budou zapojeny do postupného zlepšování pracovního prostředí na jednotlivých pobočkách HSHMP a bude tak i nadále věnována zvýšená pozornost tomu, aby se HSHMP mohla považovat za úřad 21. století a to nejen vzhledem svých poboček, ale také výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví v Praze. Uspořené finanční prostředky tak budou využity mj. i na postupnou obměnu výpočetní techniky, nákup nového kancelářského nábytku, opravy a údržba stávajících budov, se kterými má HSHMP právo hospodaření či zvýšení objemu prostředků na výkon státního zdravotního dozoru na rok 2018

 

Bližší rozdělení dle jednotlivých seskupení rozpočtových položek je uvedeno v přiloženém PDF.

 

V Praze dne 8. 3. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel 


 

Přílohy