Zapojení NNV 2018 do konečného rozpočtu 2019

Vážení návštěvníci webových stránek, 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje informace o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen "NNV") roku 2018 do konečného rozpočtu HSHMP roku 2019. Schválený rozpočet HSHMP na rok 2019 ve výši 168 178 118 Kč byl tak navýšen o částku NNV v celkové výši 35 300 871,49 Kč a konečný rozpočet organizace na rok 2019 je tak 203 478 989,49 Kč

NNV, což jsou de facto uspořené prostředky z rozpočtu roku 2018, budou zapojeny do postupného zlepšování pracovního prostředí na jednotlivých pobočkách HSHMP a bude tak i nadále věnována zvýšená pozornost tomu, aby se HSHMP mohla považovat za úřad 21. století, a to nejen vzhledem svých poboček, ale také výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví v Praze. Uspořené finanční prostředky tak budou využity mj. i na postupnou obměnu výpočetní techniky, nákup nového kancelářského nábytku, opravu a údržbu stávajících budov, se kterými má HSHMP právo hospodaření, či zvýšení objemu prostředků na výkon státního zdravotního dozoru na rok 2019

Bližší rozdělení dle jednotlivých seskupení rozpočtových položek je uvedeno v přiloženém PDF.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele


 

Přílohy