Zapojení NNV 2019 do konečného rozpočtu 2020

Vážení návštěvníci webových stránek, 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje informace o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen "NNV") roku 2019 do konečného rozpočtu HSHMP roku 2020.

Schválený rozpočet HSHMP na rok 2020 ve výši 177 188 465,00 Kč byl navýšen o částku NNV v celkové výši 32 646 310,13 Kč a konečný rozpočet organizace na rok 2020 je tak 209 834 775,13 Kč.


Bližší rozdělení dle jednotlivých seskupení rozpočtových položek je uvedeno v přiloženém PDF.V Praze 18. 2. 2020

 

Ing. Božena Malíčková

ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností


 

Přílohy