Závěrečný monitoring kvality vody na přírodních koupalištích v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zveřejňuje aktuální informace týkající se výsledků odběrů vzorků koupacích vod na přírodních koupalištích v Praze provedených ke dni 20. 8. 2018. V letošní sezóně jde o poslední informaci tohoto druhu:

 

Na základě posledních výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků na přírodním koupališti Šeberák zde zůstává až do konce koupací sezóny stále platný zákaz koupání.

 

Na přírodním koupališti Hostivař došlo od posledního vzorkování vody ke koupání k jejímu zhoršení, a to na stupeň ukazatele 4 (voda nevhodná ke koupání). Tato voda představuje pro uživatele zdravotní riziko, nelze doporučit koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabenou imunitou.

 

Voda s ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání) se udržuje na biotopech Radotín, Lhotka, betonová nádrž Šárka, a také nově na přírodním koupališti Džbán.

 

U koupaliště Motol je voda hodnocena ukazatelem na stupni 3 (zhoršená kvalita vody), a to vzhledem k výskytu sinic.

 

Z hlediska zhoršené kvality vody tak HSHMP upozornila veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen.

 

HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodním koupališti důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx

 

V Praze 24. 8. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel