ze Sbírky zákonů ČR: prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020; prodloužení stávajících krizových opatření

na webu HSHMP zveřejněno 10. 12.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 10. prosince 2020 pod částkou 215 publikována dvě usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu a o prodloužení stávajících krizových opatření:

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 č. 1294 z 10.12.2020

prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemiií viru SARS CoV-2

522. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 1295 ze 10.12.2020 prodloužení stávajících krizových opatření

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

                              


 

Přílohy