Ze Sbírky zákonů ČR: přijetí krizového opatření-Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení

  • na webu HSHMP zveřejněno 22. 3. 2021

 

 

Číslo částky Sbírky zákonů Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Datum zveřejnění Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
54 139. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22. 3. 2021 č. 312 z 22. 3. 2021 Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

 

 


 

Přílohy